Odvlhčovače

Málokto si uvedomuje, koľko zdrojov vodnej pary je v bežných domácnostiach: ľudské dýchanie, sprchovanie, varenie, sušenie prádla, rastliny, bazén, podlahy novostavieb, atď. Ak vlhkosť nie je odstraňovaná, konštrukcie budov nasakujú, na stenách vznikajú plesne, na kovových konštrukciách korózia, okná sa rosia. To všetko vyvoláva pocit dusna, ktorý sťažuje dýchanie.

Od zastaralého spôsobu odvlhčovania výmenou vzduchu a ohrievaním privádzaného čerstvého vzduchu, ktorý bol investične nenáročný, sa kvôli vysokým prevádzkovým nákladom odstupuje.

V súčasnosti sa čoraz viac využíva moderný spôsob odvlhčovania - kondenzáciou na studenom povrchu. Pri odvlhčovaní na studenom povrchu dochádza k nižšej spotrebe elektrickej energie až o 80% oproti odvlhčovaniu spôsobom odvádzania vlhkého vzduchu a súčasným privádzaním a ohrievaním vonkajšieho suchého vzduchu.

Zariadenie na odstraňovanie vlhkosti, ktoré pracuje na princípe tepelného čerpadla, sa nazýva odvlhčovač.


Podľa využitia možno odvlhčovače rozdeliť na:

mouseover