Bezkompresorové absorbčné veľmi tiché odvlhčovače

V porovnaní s kondenzačnými odvlhčovačmi sú schopné dosahovať nižšie hodnoty vlhkosti a sú schopné prevádzky za nižších teplôt. Avšak účinnosť adsorbčného princípu klesá s rastúcou teplotou.

Aplikujú sa v chladiarňach, na zimných štadiónoch, v podzemných priestoroch, v telesách vodných diel, v prečerpávacích staniciach, v tubusoch veterných elektrární, pri skladovaní vojenskej techniky, v skladoch hygroskopických materiálov, v archívoch, v depozitách, pri výrobe plastov a skla.

Ich hygienická nezávadnosť, vďaka filtrom s aktívnymi striebornými iontami Ag+, umožňuje ich použitie vo farmaceutickom, potravinárskom a elektrotechnickom priemysle.

Funkcie a vybavenie:
Filter potiahnutý strieborným povlakom ničiacim baktérie
Zabudovaný ionizátor vzduchu
Elektronické pohyblivé lamely
Schopnosť prevádzky v teplotnom rozsahu od 1°C do 40°C

mouseover